Vil du forbedre arbejdslysten blandt dine medarbejdere?


Arbejdet fylder mindst halvdelen af vores vågne timer. Hvis vi ikke trives, eller er bekymrede, kan det mærkes - også på bundlinjen. Lad os hjælpe dig til at forbedre arbejdslysten hos dig og dine medarbejdere.

Krifa er blandt landets førende i viden om, hvad der skaber arbejdslyst og trivsel. Vi har afdækket de syv vigtigste faktorer for danskernes arbejdslyst, og vi fornyer vores viden hvert år på baggrund af undersøgelser foretaget af blandt andre Kantar Gallup. Vores viden er funderet på solid forskning og mange års erfaring.

Kort sagt: Vi ved alt om god arbejdslyst og trivsel, og vores viden er altid dugfrisk og aktuel.

Denne viden kan vi bringe i spil ude blandt dine medarbejdere og bidrage til, at arbejdslysten bliver løftet hos den enkelte og i hele teamet, ja på hele arbejdspladsen. Det kan mærkes mange steder – også på bundlinjen. Og nej … I behøver ikke at være hverken medlemmer eller have overenskomst med os. Vi kommer for at bidrage til at løfte arbejdslysten hos jer – ikke for at sælge medlemsskaber. 

Trivselsforløb

Skal trivslen i fokus på din arbejdsplads? Så kan I med et trivselsforløb få målt arbejdslysten og få konkrete redskaber til at forbedre den.

Trivselsforløbet er et skræddersyet forløb, som tager udgangspunkt i den konkrete arbejdslyst hos jer. Den måler vi med GAIS, som er et digitalt værktøj, der baserer sig på samme dugfriske og velfunderede viden om, hvad der skaber arbejdslyst. Herefter sammensætter vi et forløb, som går i dybden med lige præcis dét, der er vigtigt for trivslen hos jer – og inspirerer jer til selv at blive bedre sammen.

Trivselsforløbet kan afvikles fysisk ude hos jer. Men det kan også afvikles på afstand og via digitale hjælpemidler. Vi har styr på det hele – både i lokalet og på skærmen og garanterer et godt forløb uanset format.

Hvordan foregår det i praksis?

Det er en af Krifas uddannede og certificerede arbejdslystkonsulenter, som står for trivselsforløbet på din arbejdsplads. Vi designer det, så det passer til jer, og det er altid baseret på en måling af netop jeres trivsel. Her giver værktøjet GAIS et detaljeret billede af, hvordan det står til med arbejdslysten på syv vigtige faktorer.

Helt konkret indeholder et trivselsforløb følgende:

  • Grundig introduktion til og gennemgang af trivselsforløbet med ledelsen og medarbejderne.
  • Vi sætter målingen op i GAIS med jeres ønsker til efterfølgende data
  • Ledergruppen modtager en analyse af det samlede resultat, som kan brydes ned på teams af 5 medarbejdere.
  • Vi faciliterer team- eller afdelings-workshops med fokus på dialog, hvor målingen gennemgås. Her beslutter medarbejdere og ledere hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på fremadrettet.
  • Fuld adgang til teknisk support på trivselsværktøjet.

Sidste ting: GAIS-målingen kan fungere som den lovpligtige APV. På den måde slår I to fluer i ét smæk

FAQ

Nej, I behøver hverken at være medlem eller have tegnet overenskomst. Vi vil heller ikke forsøge at sælge medlemskaber, når vi er der. Vores eneste ærende er at fremme arbejdslysten blandt medarbejdere på danske arbejdspladser – og det er vi gode til.

Ja, det er de. Alle besvarelser i GAIS er 100 procent anonyme. Et team skal minimum bestå af fem personer, så det ikke er muligt at gennemskue, hvem besvarelserne kommer fra. Det betyder også, at de kommentarer, I måtte skrive i jeres GAIS, ikke bliver gengivet ordret til ledere mm, så man ikke kan regne ud, hvem der har skrevet den.

Vi kan først lave en teamrapport, hvis der er mindst 5 deltagere i et team.

Arbejdslyst betaler sig. Så simpelt er det. En stor undersøgelse foretaget af Kraka og Videncenter for God Arbejdslyst slår fast med syvtommersøm, at god arbejdslyst blandt medarbejdere har en positiv effekt på bundlinjen. Der er sammenhæng mellem god arbejdslyst og færre sygedage, godt helbred, mindre stress og fastholdelse af medarbejdere. Desuden giver det gladere medarbejdere, som er mere produktive og kreative. Virksomheden bliver derudover en mere attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de rigtige talenter på et arbejdsmarked, hvor lønmodtagerne i langt højere grad skifter job end tidligere.

Begge varianter har sine fordele og man kan også kombinere dem, så nogle er i samme lokale, mens andre er med på skærmen. Uanset hvad, så garanterer vi, at vi faciliterer en god dialog omkring arbejdslyst og trivsel

Nej, det gør de ikke. Faktisk ikke noget - overhovedet.

Vil du høre mere?


Kontakt os for en uforpligtende snak

Krifa - God arbejdslyst