Fremtidens arbejdsform hos jer ...

Landet åbner! Medarbejderne kommer tilbage til kontoret! ... Eller gør de? Hvordan ser fremtidens arbejdsform ud hos jer?

Her på tærsklen til at vende tilbage til arbejdspladsen – efter verdenshistoriens største arbejdsforms-eksperiment – har vi en unik anledning til at gentænke vores arbejdsform, så det giver den bedst mulige arbejdsfrihed for den enkelte uden at svække organisationskulturen og sammenhængskraften.

Vi hverken kan eller ønsker at vende tilbage til det der var. Vi skal lære at finde nye måder at arbejde på. Hvordan ser fremtidens arbejdsform ud hos jer? Og er det, jeres medarbejdere ønsker, det samme som det organisationen har brug for?

Workshop hjælper jer til at vælge til og fra

Få en workshop – enten for ledergruppen eller for dit team – der zoomer ind på de dilemmaer, der vil opstå, når vi skal forme en ny måde at arbejde på i fremtiden. Er det muligt at få både personlig frihed og organisatorisk sammenhængskraft? 

I en god balance mellem konkrete cases og ny viden finder vi i workshoppen frem til, hvad der skal lægges vægt på og tages hensyn til hos netop jer. 

Trivselsforløbet kan afvikles fysisk ude hos jer. Men det kan også afvikles på afstand og via digitale hjælpemidler. Vi har styr på det hele – både i lokalet og på skærmen og garanterer et godt forløb uanset format.

VARIGHED: 2 timer
PRIS: 10.000 KR. (plus moms)

Erhvervscenter for God Arbejdslyst

Krifas Erhvervscenter for God Arbejdslyst har ét formål: At bidrage til at øge arbejdslysten for den enkelte på arbejdspladser og i arbejdsfællesskaber.

I Erhvervscenter for God Arbejdslyst ved vi alt om arbejdslyst og trivsel, og vores viden bygger på den nyeste forskning og mange års erfaring. Denne viden kan vores konsulenter bruge til at løfte trivslen og arbejdslysten hos dine medarbejdere. Det kan mærkes mange steder – også på bundlinjen.

Det vil være en af Krifas uddannede og certificerede arbejdslystkonsulenter, der står for workshoppen – og de er blandt landets bedste i forhold til nyeste viden om arbejdslyst og erfaring i at omsætte det til konkret virkelighed på virksomheder og i organisationer.

Og nej … I behøver ikke at være hverken medlemmer eller have overenskomst med os. Vi kommer for at bidrage til at løfte arbejdslysten hos jer – ikke for at sælge medlemskaber.

 

Vi har tidligere brugt Krifas Erhvervscenter for God Arbejdslyst til at måle arbejdslysten hos Miracle. Det var et godt forløb hvor vi fik god indsigt i hvad vi lykkes godt og mindre godt med – og god hjælp til de forbedringsområder der altid er.

 

 

 

Derfor var det naturligt at lave et nyt forløb, nu hvor Corona har påvirket vores alles arbejdsdag så voldsomt, og vi brugte Mette og Vibeke til at facilitere en workshop hvor vi sammen fandt gode spilleregler for hvordan ‘fremtidens arbejdsform‘ bør se ud hos os. 

 

 

 

Vi er endt i en situation hvor den samlede ledergruppe tror vi både kan styrke vores kultur og sammenhængskraft – men samtidig tilbyde stor fleksibilitet for den enkelte. Det skal implementeres nu, og så vil vi til efteråret gennemføre en ny arbejdslystmåling, hvor vi også specifikt kan spørge ind til om vi har ramt skiven

 

Jan Skelbæk
Adm. direktør
Miracle

FAQ

Nej, I behøver hverken at være medlem eller have tegnet overenskomst. Vi vil heller ikke forsøge at sælge medlemskaber, når vi er der. Vores eneste ærende er at fremme arbejdslysten blandt medarbejdere på danske arbejdspladser – og det er vi gode til.

Arbejdslyst betaler sig. Så simpelt er det. En stor undersøgelse foretaget af Kraka og Videncenter for God Arbejdslyst slår fast med syvtommersøm, at god arbejdslyst blandt medarbejdere har en positiv effekt på bundlinjen. Der er sammenhæng mellem god arbejdslyst og færre sygedage, godt helbred, mindre stress og fastholdelse af medarbejdere. Desuden giver det gladere medarbejdere, som er mere produktive og kreative. Virksomheden bliver derudover en mere attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de rigtige talenter på et arbejdsmarked, hvor lønmodtagerne i langt højere grad skifter job end tidligere.

Begge varianter har sine fordele og man kan også kombinere dem, så nogle er i samme lokale, mens andre er med på skærmen. Uanset hvad, så garanterer vi, at vi faciliterer en god dialog omkring arbejdslyst og trivsel

Nej, det gør de ikke. Faktisk ikke noget - overhovedet.

Vil du høre mere?

Kontakt os for en uforpligtende snak​

Krifa - God arbejdslyst