Forbedr arbejdslysten hos dine medarbejdere

Uanset hvor meget coronapandemien har vendt op og ned på jeres dagligdag på arbejde, har trivslen på arbejdspladsen aldrig været vigtigere - og her kan Erhvervscenter for God Arbejdslyst hjælpe dig.
Book et møde og hør mere om et trivselsforløb - eller læs mere på siden her.

I Erhvervscenter for God Arbejdslyst ved vi alt om arbejdslyst og trivsel, og vores viden bygger på den nyeste forskning og mange års erfaring. Denne viden kan vores konsulenter bruge til at løfte trivslen og arbejdslysten hos dine medarbejdere. Det kan mærkes mange steder – også på bundlinjen.

Og nej … I behøver ikke at være hverken medlemmer eller have overenskomst med os. Vi kommer for at bidrage til at løfte arbejdslysten hos jer – ikke for at sælge medlemskaber. 

Trivselsforløb

Skal trivslen i fokus på din arbejdsplads? Så kan I med et trivselsforløb få målt arbejdslysten og få konkrete redskaber til at forbedre den.

Trivselsforløbet er et skræddersyet forløb, som tager udgangspunkt i den konkrete arbejdslyst hos jer. Den måler vi med GAIS, som er et digitalt værktøj, der baserer sig på samme dugfriske og velfunderede viden om, hvad der skaber arbejdslyst. Herefter sammensætter vi et forløb, som går i dybden med lige præcis dét, der er vigtigt for trivslen hos jer – og inspirerer jer til selv at blive bedre sammen.

Trivselsforløbet kan afvikles fysisk ude hos jer. Men det kan også afvikles på afstand og via digitale hjælpemidler. Vi har styr på det hele – både i lokalet og på skærmen og garanterer et godt forløb uanset format.

Hvordan foregår et trivselsforløb?

Det vil være en af Krifas uddannede og certificerede arbejdslystkonsulenter, der står for trivselsforløbet. Vi designer forløbet, så det passer til jer, og det er altid baseret på en måling på, hvordan I har det. Her giver måleværktøjet GAIS et detaljeret billede af, hvordan det står til med arbejdslysten på syv vigtigste områder

Et trivselsforløb indeholder:

  • En grundig introduktion til trivselsforløbet med ledelse og medarbejderne.
  • En måling i GAIS med jeres ønsker til efterfølgende data. GAIS-målingen kan fungere som den lovpligtige APV.
  • Ledergruppen modtager en analyse af det samlede resultat. Det samlede resultat kan derefter brydes ned, så I kigger på team-niveau – teamet skal dog bestå af mindst fem medarbejdere
  • At vi faciliterer team- eller afdelings-workshops med fokus på dialog, hvor målingen gennemgås. Her beslutter medarbejdere og ledere, hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på fremadrettet
  • En statusopfølgning efter 3 måneder.
  • Fuld adgang til teknisk support på trivselsværktøjet.

Inkluderet i trivselsforløbet er også én plads på uddannelsen som arbejdslystkonsulent. (Akademifag med 5 ECTS-point. Værdi 8.900 kr.). Læs mere om uddannelsen her

 

Pris

Prisen for et trivselsforløb er 30.000 kr. (ex. moms).

Prisen inkluderer én workshop for op til 15 medarbejdere. Ekstra workshops afregnes til 5000 kr. (ex. moms).

Herudover har du ikke flere udgifter, og der er ikke noget med småt. Heller ikke engang udgifter til transport.

Et trivselsforløb med os er en god investering, fordi vi sikrer, at trivselsmålingen ikke kun forbliver tal. Vi tager både medarbejdere og ledere med om bag tallene og faciliterer dialogen, der kan sætte gang i de rigtige tiltag og være med til at fastholde det fremtidige fokus på trivsel.

FAQ

Nej, I behøver hverken at være medlem eller have tegnet overenskomst. Vi vil heller ikke forsøge at sælge medlemskaber, når vi er der. Vores eneste ærende er at fremme arbejdslysten blandt medarbejdere på danske arbejdspladser – og det er vi gode til.

Ja, det er de. Alle besvarelser i GAIS er 100 procent anonyme. Et team skal minimum bestå af fem personer, så det ikke er muligt at gennemskue, hvem besvarelserne kommer fra. Det betyder også, at de kommentarer, I måtte skrive i jeres GAIS, ikke bliver gengivet ordret til ledere mm, så man ikke kan regne ud, hvem der har skrevet den.

Vi kan først lave en teamrapport, hvis der er mindst 5 deltagere i et team.

Arbejdslyst betaler sig. Så simpelt er det. En stor undersøgelse foretaget af Kraka og Videncenter for God Arbejdslyst slår fast med syvtommersøm, at god arbejdslyst blandt medarbejdere har en positiv effekt på bundlinjen. Der er sammenhæng mellem god arbejdslyst og færre sygedage, godt helbred, mindre stress og fastholdelse af medarbejdere. Desuden giver det gladere medarbejdere, som er mere produktive og kreative. Virksomheden bliver derudover en mere attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de rigtige talenter på et arbejdsmarked, hvor lønmodtagerne i langt højere grad skifter job end tidligere.

Begge varianter har sine fordele og man kan også kombinere dem, så nogle er i samme lokale, mens andre er med på skærmen. Uanset hvad, så garanterer vi, at vi faciliterer en god dialog omkring arbejdslyst og trivsel

Nej, det gør de ikke. Faktisk ikke noget - overhovedet.

Vil du høre mere?

Kontakt os for en uforpligtende snak​

Krifa - God arbejdslyst